PROVOZNÍ ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ V HARTMANICÍCH

PLATNÝ od 1. 7. 2005

PROVOZOVATEL: MĚSTO HARTMANICE, HARTMANICE 75, 342 01 SUŠICE, TEL./FAX 376593218

1. Otevírací doba pro veřejnost s možností pronájmu za poplatek:

 

září-červen

červenec-srpen

Pondělí

8.00 - 13.00

16.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Úterý

8.00 - 11.00

16.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Středa

8.00 - 20.00

 

8.00 - 20.00

Čtvrtek

8.00 - 11.00

16.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Pátek

8.00 - 20.00

 

8.00- 20.00

Sobota

8.00 - 20.00

 

8.00 - 20.00

Neděle

8.00 - 20.00

 

8.00 - 20.00

V době školního roku (září – červen) je vždy v pondělí od 13.00 do 16.00, v úterý a ve čtvrtek od 11.00 do 16.00 sportoviště vyhrazeno Základní škole Hartmanice, na tuto dobu nelze sjednat pronájem.

Provozní doba se dále může upravit dle klimatických či jiných podmínek.

2. Areál slouží pouze pro sportovní účely a je zde zakázáno:

a) kouřit a odhazovat nedopalky a odpadky na sportovních plochách

b) jíst a pít na sportovních plochách

c) používat jinou než sportovní obuv

d) volné pobíhání psů

e) jakkoliv poškozovat zařízení sportoviště a ochranné oplocení

f) bez souhlasu správce přemisťovat sportovní vybavení

3. V případě poškození sportovního zařízení či zjištění nějaké závady je povinnost toto nahlásit správci.

4. Ceník pronájmu hřiště:

a) 1 hodina 50,- Kč

b) hromadné sporty, turnaje: 100,- Kč/hod., nutno domluvit předem

Poplatky se nevztahují na žáky ZŠ Hartmanice a členy oddílů TJ SOKOL Hartmanice, kteří zde mají výuku či trénink.

5. Pronájem sportoviště na pondělí až pátek lze dohodnout den předem do 18.00 hod., na sobotu a neděli pak nejpozději do pátku do 18.00 hod. u správce hřiště, kde se zároveň platí i poplatky za pronájem.

Správce sportoviště: Božena Stejskalová tel.: 606 802 992

Hartmanice 49

342 01 Sušice

6. Změna provozu a úprava cen vyhrazena provozovatelem.

** PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA HARTMANICE DNE 23.6.2005 **